Udostępnij:

opaska

Urząd Morski w Słupsku w maju ogłosił przetarg na refulację plaży oraz na remont opaski betonowej w Jarosławcu – przetarg nosi nazwę „Przebudowa opaski brzegowej w Jarosławcu, km 255,005-255,965 oraz wykonanie sztucznego zasilania". O tych planach pisaliśmy na początku roku. Mocno trzymaliśmy kciuki, aby Urząd Morski jak najszybciej ogłosił przetarg i aby prace zakończyły się przed sezonem letnim. Jednakże nawet wczesną wiosną ogłoszenia nie było widać.

Pierwsze myśli jakie przychodziły to to, że po zamianach władzy w UM Słupsk zmieniły się również plany co do Jarosławca. Jak się okazuje plany się nie zmieniły, a ogłoszenie już jest... pojawiło się dopiero w maju!

Takiej informacje wśród wszystkich osób zainteresowanych turystyką w Jarosławcu na pewno wzbudziły wielkie emocje. Nasuwa się pytanie: Czy to kolejny remont w trakcie lata?


Nie do końca. Te obawy są bezpodstawne, gdyż w ogłoszeniu o zamówieniu na w/w prace czytamy, że:

Wymagany termin realizacji całości przedmiotu zamówienia: do dnia 21 października 2016 r., przy czym pod uwagę należy wziąć następujące ograniczenia czasowe:

a) w okresie od 1 lipca 2016 do 31 sierpnia 2016 nie mogą być prowadzone prace na plaży – wykonawca przekaże zamawiającemu teren budowy na podstawie protokołu przekazania

b) refulację należy wykonać do dnia 30 czerwca 2016 r.

Krótko mówiąc do końca czerwca wykonawca musi zakończyć proces refulacji, czyli nasypania piasku. W lipcu i sierpniu, wyłoniona firma w drodze przetargu, musi zawiesić wszystkie prace budowlano-remontowe, a dopiero 1 września może wrócić na plac budowy i dokończyć realizację zadania. Całość powinna zakończyć się 21 października 2016 roku.

Dodatkowo zamawiający wymaga, aby na okres letni rozebrano zaplecze budowy wraz z posprzątaniem placu budowy i posprzątaniem plaży w celu umożliwienia plażowania.

ZP3510I1216zal17

Przebudowa opaski brzegowej w Jarosławcu, km 255,005 - 255,965 - planowana inwestycja polega na:

 • opracowaniu planu organizacji ruchu pojazdów na zapleczu i terenie placu budowy,
 • niezbędnym zabezpieczeniu placu budowy i zaplecza budowy,
 • wykonaniu 3 serii pomiarowych w zakresie monitoringu w Jarosławcu wg załącznika,
 • wbiciu ścianki szczelnej na odcinku projektowanego poszerzenia opaski,
 • wykonaniu skleszczenia konstrukcyjnego ścianki szczelnej,
 • rozkuciu wraz z utylizagą istniejącego oczepu na ściance szczelnej,
 • rozbiórce częściowej narzutu z gwiazdobloków i innych elementów umożliwiającej roboty żelbetowe,
 • wykonaniu nowego oczepu ścianki szczelnej ukształtowanego w parapet odrzutowy, i tak dla projektowanej ścianki szczelnej jak i istniejącej należy wykonać oczep żelbetowy w postaci odbijacza fal (nie dotyczy miejsc w których wykonuje się konstrukcję zejścia),
 • całkowitym rozebraniu narzutu wraz z utylizacją gwiazdobloków,
 • wykonaniu narzutu kamiennego przed opaską,
 • wykonaniu zjazdów i zejść na plażę,
 • wykonaniu oznaczenia i tablic ostrzegawczych.

Jarosławiec - sztuczne zasilanie

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie sztucznego zasilania będącego jednym z elementów systemu ochrony brzegu morskiego w warunkach otwartego morza. Zamawiający określa rodzaj przedmiotowej zabudowy ochronnej jako wykonanie sztucznego zasilania z materiału mineralnego pochodzącego z toru podejściowego do Portu Darłowo i osadników oraz z dna akwenów morskich służącego do zasilania brzegu morskiego na obszarze wód morskich - złoża Darłowo. Realizacja refulacji pomiędzy ostrogami C i D w miesiącach kwiecień-czerwiec 2016 r, natomiast czas realizacji wyniesie ok. 4 - 5 tygodni - ostateczna ilość refulatu zostanie określona w trakcie postępowania przetargowego. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie robót czerpalno refulacyjnych kwotę 4 800 000 zł brutto.

Zakres zlecanych Wykonawcy robót budowlanych, określonych niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym obejmuje w szczególności:

 • wykonanie koncepcji projektowych;
 • wykonanie kompletu projektów budowlanych i wykonawczych;
 • przeprowadzenie prac przygotowawczych, porządkowych i zabezpieczających;
 • przeprowadzenie prac czerpalno-refulacyjnych;
 • wykonanie sondażu przedwykonawczego zarówno miejsca poboru jak i odkładu urobku;
 • wykonanie atestu czystości dna przed refulacją;
 • wykonanie roboczego sondażu kontrolnego w trakcie prac czerpalno-refulacyjnych;
 • wykonanie sondażu powykonawczego miejsca poboru urobku;
 • wykonanie pomiarów geodezyjnych refu latu;
 • pobór próbek i zbadanie próbek urobku;
 • założenie i prowadzenie dokumentacji budowlanej przewidzianej przepisami prawa oraz dokumentującej wszelkie uwarunkowania prowadzonych robót budowlanych;
 • wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej dla przeprowadzonych robót.

Dokładne informacje na temat remontu opaski można uzyskać z dokumentacji zamieszczonej na stronach Urzędu Morskiego.

DomRaj

Podziel się informacją

Masz ciekawą informację? Widziałeś coś nadzwyczajnego? Zrobiłeś świetne zdjęcie?

Podziel się z nami swoją informacją o Jarosławcu, prześlij zdjęcie:

biuro@jaroslawiec24.pl

baner-facebook-jar24

Pogoda w Jarosławcu

zakatek baner sponsor

sponsor

Facebook

Template by JoomlaShine